Vai direttamente al contenuto

SBS

Sardinia Bibliographic Services

Sardinia Bibliographic Services
     
  
Forgotten your password?
Subscribe now!

Sentidu de libbertadeSentidu de libbertade - Giovanni Lilliu, Cuec Editrice (2004)

In su piticu de custu traballu si sposant articulus de storia, de archeologia, de politica, de lingua, de morali, e amenidadis e imaginis chi dhu faint prus attraenti.

Author/s Giovanni Lilliu
Publisher Cuec Editrice
Edition Cagliari, June 2004
Pages 132 (illustrated)
Series Biblioteca Cuec, n° 1
Genre Non-fiction
Format Paper 
Price € 13,00
Presentation Giulio Paulis
Release language Sardinian

  Further details

The work

In su piticu de custu traballu si sposant articulus de storia, de archeologia, de politica, de lingua, de morali, e amenidadis e imaginis chi dhu faint prus attraenti. Issu bolit essiri in is intenzionis e de fatu unu contributu, unu donu, un´omaggiu a sa lingua nostra e cun sa lingua a sa terra nostra, mama nostra, sa Sardigna.
(Giuanni Lilliu)

Tottu sos trettos chi forman s´identidade sarda Giuanne Lilliu los at contivizados, a cumintzare dae sa memòria istòrica fatta a sìmbulu, dae s´alabàntzia de su tempus coladu comunu. […] In su mentres chi pensaiat a sa chistione natzionale sarda, iscriiat artìculos in sardu pro su periòdicu Nazione Sarda. Como custos artìculos, imprentados in sos annos 1977-1981, paris cun unos cantos àtteros bessidos atterue e in parte manna in sos annos fattantes, sun accabidados in custu lìbberu, chi balet coment´e testimonia de un´esperièntzia nodida e imparu e ammonestu pro su tempus benidore. A sa fine de su lìbberu s´agattat puru, bortadu in sardu dae chie iscriet custas rigas, s´iscrittu de Giuanne Lilliu, connottu dae tottus e semper lumenadu cando si chistionat de sas raighinas de s´identidade sarda, chi isteit imprentadu in italianu in su 1971 cun su tìtulu La costante resistenziale sarda […] Pro sa Sardigna su camminu a fagher in cherta de s´identidade est ancora longu: unu bonu cumpanzu at a esser custu lìbberu de Giuanne Lilliu, su Babbai mannu de tottu sos Sardos.
(dae sa presentada de Giulio Paulis)

 
Top of page   Stampa Print this page   Condividi Share
Sardinia Bibliographic Services
 
  The work