Vai direttamente al contenuto

SBS

Servitzios Bibliograficos Sardos

Servitzios Bibliograficos Sardos
     
  
Password ismentigada?
Abònadi como!

Elias PortoluElias Portolu - Grazia Deledda, NOR (2018)

Autore/es Grazia Deledda
Tradutore/es Giovanni Muroni
Editore NOR
Editzione Ghilarza, Làmpadas 2018
Pàginas 192
Collana Le Grazie
Genia Narrativa
Suportu Pabìru 
Prèsu € 13,00
Limba de publicatzione Sardu
Limba originale Italianu

  Àteros piessignos

S'òpera

Torradu a Nùgoro a pustis de bator annos de presone in continente, Elias Portolu est cambiadu: grogu e isganadu, ddi dat traballu a torrare a fàghere su pastore che a in antis. S´illusione de pòdere torrare a sa vida de una borta, passada cun su babbu e sos frades in sas tancas de famìllia, acabbat su sero etotu chi est torradu, cando connoschet a una fèmina chi dd´est proibida: s´isposa de su frade. Sos bonos cussìgios chi est in chirca non bastant a ddu cumbìnchere a cunfessare totu, ne a rinuntziare a Maria Madalena, chi ricàmbiat sos sentimentos suos. Si nemmancu s´isposòriu aizu fatu nche dd´istèsiat dae su fantzeddùmene, a Elias dd´abarrat petzi su caminu de su satzerdòtziu comente presone in ue espiare sas curpas e fuire dae su disìgiu. Ma sa morte no isetada de su frade e sa nàschida de su fìgiu illegìtimu custringhent torra a su giòvanu a fàghere unu sèberu dolorosu. Deledda si cuntzentrat in su turmentu interiore de su protagonista, lassende·nos su dùbbiu si su pecadu beru est istadu su de no àere istudadu una passione o no àere tentu su coràgiu de dda fàghere brotare.

 
Cumintzu de pàgina   Stampa Imprenta custa pàgina   Condividi Cundividi
Servitzios Bibliograficos Sardos
 
  S'òpera